Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 38/2019 Rektora UEP

PDFZarządzenie nr 38/2019 Rektora UEP w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (416,05KB)

PDFRegulamin świadczeń dla studentów oraz doktorantów UEP (779,48KB)

DOCXZałącznik nr 1 – terminy składania wniosków (15,51KB)

DOCXZałącznik nr 2 – terminy wypłaty świadczeń (14,19KB)

DOCXZałącznik nr 3 – stawki stypendialne (13,92KB)

DOCXZałącznik nr 4 – wysokość dochodu (13,87KB)

DOCXZałącznik nr 5 – zasady obliczania dochodu (43,61KB)

DOCXZałącznik nr 6 – wniosek o stypendium socjalne (26,75KB)

DOCZałącznik nr 7 – wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych (52,00KB)

DOCZałącznik nr 8a – wniosek o stypendium za wyróżniające wyniki w nauce (89,50KB)

DOCXZałącznik nr 8b – wniosek o stypendium z tytułu osiągnięć artystycznych (32,03KB)

DOCXZałącznik nr 8c – wniosek o stypendium z tytułu osiągnięć sportowych (36,19KB)

DOCXZałącznik nr 8d – wniosek o stypendium dla laureatów olimpiady (32,10KB)

DOCXZałącznik nr 8e – wniosek o stypendium z tytułu wysokiej średniej (na okres od 1.03.2020 roku do 28.08.2021 roku) (32,53KB)

DOCXZałącznik nr 8f – wniosek o stypendium z tytułu osiągnięć artystycznych (na okres od 1.03.2020 roku do 28.08.2021 roku) (33,91KB)

DOCXZałącznik nr 8g – wniosek o stypendium z tytułu wyników sportowych (na okres od 1.03.2020 roku do 28.08.2021 roku) (33,70KB)

DOCXZałącznik nr 9 – wniosek o zapomogę (26,74KB)

DOCXZałącznik nr 10 – wniosek o stypendium dla doktorantów (25,31KB)

DOCZałącznik nr 11 – Przepisy porządkowe domów studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (130,00KB)

DOCZałącznik nr 1 do Przepisów porządkowych DS UEP – umowa określająca warunki zakwaterowania innych osób niż student/doktorant UEP (88,00KB)

DOCZałącznik nr 2 do Przepisów porządkowych DS UEP – umowa określająca warunki zakwaterowania studentów/doktorantów UEP (97,50KB)

DOCXZałącznik nr 3 do Przepisów porządkowych DS UEP – karta mieszkańca (12,27KB)

DOCXZałącznik nr 4 do Przepisów porządkowych DS UEP – wniosek o udostępnienie klubu (16,94KB)

DOCFormularz nr 1 – zaświadczenie z US o dochodach podatnika rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (45,50KB)

DOCFormularz nr 2 – oświadczenie o dochodzie (74,50KB)

DOCFormularz nr 3 – zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (37,00KB)

DOCFormularz nr 4 – oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (28,00KB)

DOCFormularz nr 5 – zaświadczenie o wysokości składek (37,50KB)

DOCFormularz nr 6 – zaświadczenie z US o dochodach podatnika rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (45,50KB)

DOCFormularz nr 7 – oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/szkoły wyższej (60,00KB)

DOCFormularz nr 8 – oświadczenie o adresie (39,00KB)

DOCFormularz nr 9 – oświadczenie o dochodzie uzyskanym (72,50KB)

DOCFormularz nr 10 – oświadczenie o dochodzie utraconym (71,00KB)

DOCXFormularz nr 11 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (21,75KB)

DOCFormularz nr 12 – zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej (37,00KB)