Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Akredytacje

CEEMAN IQA

CEEMAN International Quality Accreditation, międzynarodowa akredytacja przyznawana uczelniom przez International Association for Management Development in Dynamic Societies (Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach) z siedzibą się w Bled (Słowenia). CEEMAN zajmuje się wspieraniem rozwoju zarządzania i innowacji oraz podnoszeniem jakości edukacji w szkołach biznesu oraz instytucjach związanych z rozwojem nauk o zarządzaniu, działa od 1993 roku i zrzesza 210 członków z blisko 50 krajów na świecie. 

W 2013 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał międzynarodową akredytację CEEMAN IQA na maksymalny możliwy okres (6 lat), co potwierdza najwyższą jakość prowadzonych programów.

W roku 2019 Uczelnia uzyskała reakredytację CEEMAN IQA na kolejne 6 lat (do 2025 roku).

 

AMBA

Najstarsza i najbardziej prestiżowa międzynarodowa akredytacja przyznawana przez Association of MBAs (Stowarzyszenie MBA) najlepszym programom MBA. Association of MBAs istnieje od 1967 roku z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) i zrzesza ok. 32 tys. członków. Association of MBAs jest międzynarodowym bezstronnym autorytetem w dziedzinie podyplomowej edukacji ekonomicznej. 

Zaledwie 2% najlepszych szkół biznesu na świecie może pochwalić się posiadaniem tej akredytacji. Program MBA Poznań-Atlanta posiada akredytację AMBA od 2008 roku. Ostatnim razem akredytacja została przyznana w 2013 roku na okres 5 lat. Akredytacja potwierdza najwyższą jakość programu zgodną z międzynarodowymi standardami w zakresie jakości kształcenia oraz spełniania potrzeb rynku.

W roku 2018 Uczelnia otrzymała reakredytację AMBA na kolejne 5 lat (do 2023roku).

 

AACSB

AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) to organizacja przyznająca międzynarodowe akredytacje dla szkół biznesu w zakresie zarządzania i rachunkowości od 1916 roku z siedzibą w Tampa (USA). UEP jest jedną z 1600 organizacji ze 100 krajów będących członkiem AACSB. Celem AACSB i przyznawanej przez nią akredytacji jest promocja najwyższych standardów w edukacji przyszłych liderów biznesu, popularyzacja innowacji w nauczaniu i zaangażowania społecznego.

Akredytacja AACSB jest jedną z trzech (poza AMBA oraz EQUIS) „koron” akredytacyjnych przyznawanych najlepszym uczelniom biznesowym na świecie i świadczy o najwyższej jakości instytucji ją otrzymujących.

 

CFA Instytute

CFA Institute to instytucja przyznająca tytuł CFA Chartered Financial Analyst ®, który jest najbardziej znanym i najbardziej pożądanym certyfikatem doradcy inwestycyjnego na świecie. Jest on standardem, rozpoznawalnym na wszystkich kontynentach.

CFA Institute ma ponad 136 200 członków w 145 krajach i terytoriach, w tym 130 000 członków CFA® i 147 stowarzyszeniach członkowskich. Jednym z nich jest CFA Society Poland, które ściśle współpracuje z UEP.

Misją CFA Institute jest promowanie najwyższych standardów etyki, edukacji i doskonalenia zawodowego z zakresu doradztwa inwestycyjnego i rynku finansowego, w związku z czym w ramach programu University Affiliation Program udziela akredytacji kierunkom studiów, które w swym programie realizują treści programowe z CFA Program Candidate Body of Knowledge (CBOK).

Akredytacja CFA Institute® w ramach programu University Affiliation Program została przyznana Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu dla anglojęzycznego kierunku FINANCE na I stopniu studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2017/2018.

Kierunek FINANCE jest jednym z dwóch kierunków studiów licencjackich z akredytacją CFA Institute® w Polsce.

 

LOGO HR

W lutym 2017 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał Logo HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. To znak jakości, potwierdzający, że na naszej Uczelni prowadzimy przejrzysty proces rekrutacji pracowników naukowych oraz tworzymy przyjazne warunki pracy i rozwoju kariery naukowej.

Przyznawanie logo HR Excellence in Research jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wpiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. A ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.

Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.

Założenia Strategii HR znalazły swoje miejsce wśród strategicznych celów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizacja Strategii HR zapoczątkowana w marcu 2017 roku przebiega w oparciu o Plan Działań w zakresie sześciu głównych obszarów: rekrutacji, oceny pracowników, ścieżek karier, systemu motywacyjnego, rozwoju i warunków pracy.

W lutym 2019 roku dokonano wewnętrznego przeglądu i oceny poszczególnych działań oraz na podstawie wyników przeprowadzonego badania opinii naukowców w grupach fokusowych zatwierdzono aktualizowaną Strategię HR na lata 2017-2022.