Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Certyfikaty

CIMA

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), założony w 1919 r. - jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA zrzesza członków i studentów ze 177 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.

Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego. Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających rekrutację wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu.

Po uzyskaniu kwalifikacji CIMA (4 poziomy w tym 2 można zrealizować już w trakcie studiów na akredytowanej przez CIMA Uczelni) zostaje się członkiem Instytutu oraz otrzymuje tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mają szansę na zdobycie w ramach studiów na Kierunku Rachunkowość i finanse biznesu, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw certyfikatu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) - największej organizacji na świecie zrzeszającej specjalistów z dziedziny zarządzania finansami. Celem wspólnego projektu jest zapewnienie studentom gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności pożądanych dziś na rynku pracy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w porozumieniu z CIMA wprowadził program kształcenia na Kierunku Rachunkowość i finanse biznesu, realizowany w ramach studiów licencjackich oraz magisterskich, w języku polskim i angielskim.

 

ACCA

Association of Chartered Certified Accountants, ACCA – międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. Na świecie organizacja wspiera ponad 200 000 członków oraz ponad 500 000 studentów w 180 krajach.

Początki ACCA sięgają w 1904 roku, gdy 8 założycieli sformowało London Association of Accountants. Po wielu zmianach w organizacji w 1996 roku ostatecznie przyjęła ona nazwę Association of Chartered Certified Accountants.

Od 2015 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada akredytację przyznaną przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na kierunku studiów magisterskich: Rachunkowość i Finanse Biznesu.

Akredytacja umożliwia absolwentom specjalności „Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA” na uzyskanie zwolnień do 9 z 13 egzaminów pozwalających na uzyskanie certyfikatu ACCA, potwierdzającego wysokie kwalifikacje w obszarze rachunkowości i finansów.

Obecnie opiekę nad specjalnością sprawuje Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej.