Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

Status prawny Uczelni określają następujące akty prawne:

  • Dekret Rady Państwa z dnia 26 października 1950 r. o przekształceniu Akademii Handlowej Poznaniu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu (Dz.U. nr 49, poz. 444)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1974 r. w sprawie zmiany nazw wyższych szkół ekonomicznych (Dz.U. nr 17, poz. 95)
  • Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Dz.U. nr 220, poz. 1421)
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst. jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 882 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1533)