Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania państwowych osób prawnych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku poz. 85, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Statutu, dekretu Rady Państwa z dnia 26 października 1950 roku, z mocą ustawy (Dz.U. Nr 49, poz. 444), który nadał Uczelni status państwowej wyższej szkoły akademickiej, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1974 roku w sprawie zmiany nazw wyższych szkół ekonomicznych (Dz.U. Nr 17, poz. 95) oraz innych przepisów. Aktami regulującymi funkcjonowanie Uczelni są również Statut Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 

Organami Uczelni są: Rada Uczelni, Rektor, Senat, Rada Awansów Naukowych oraz Kierunkowe Komisje Rekrutacyjne.

.