Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Misja, Wartości i Wizja Uczelni

MISJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU:

W poczuciu społecznej odpowiedzialności prowadzimy innowacyjne badania oraz kształcimy liderki i liderów przyszłości.

Nasza misja oznacza, że:

  • kultywujemy tradycję Uczelni stworzonej przez przedsiębiorców i czerpiemy z doświadczenia dynamicznie rozwijającego się regionu,
  • wyznaczamy trendy w badaniach naukowych,
  • kształcimy liderki i liderów budujących lepszą rzeczywistość społeczno-gospodarczą,
  • stanowimy źródło rozwiązań eksperckich oraz innowacji dla podmiotów z sektora prywatnego i publicznego,
  • szanujemy otoczenie, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Realizując misję, opieramy się na następujących WARTOŚCIACH, czyli zasadach, które są dla nas ważne każdego dnia:

  • jesteśmy OTWARCI na drugiego człowieka i zmieniający się świat,
  • jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia,
  • jesteśmy ODWAŻNI w myśleniu i ROZSĄDNI w działaniu,
  • jesteśmy KOMPETENTNI oraz WIARYGODNI jako partner biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Dążymy do ciągłego rozwoju, dlatego WIZJA UNIWERYSTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU to:

W 2030 roku UEP to Uczelnia skupiająca międzynarodową społeczność akademicką, wnosząca wkład do światowej wiedzy ekonomicznej, wspierająca rozwój nowoczesnego biznesu i przyczyniająca się do postępu społecznego zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju.


STRATEGIA 2021-2024 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest dostępna na stronie: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/o-uczelni,c28/strategia,c81/strategia-2021-2024-uniwersytetu-ekonomicznego-w-poznaniu,c14780/