Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Programowa

Rada Programowa jest gremium opiniodawczym i doradczym rektora w zakresie kształcenia na studiach. Powołana Rada Programowa wykonuje swoje zadania do czasu powołania nowej Rady Programowej. 

Zarządzenie nr 75/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Rady Programowej


przewodniczący: prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło

członkowie: 

 • dr hab. inż. Piotr Bartkowiak, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie zarządzania,
 • dr hab. Marek Cieślak, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
 • dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie finansów i rynków finansowych
 • dr hab. Ida Musiałkowska, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie gospodarki międzynarodowej
 • dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych
 • dr inż. Mariusz Tichoniuk – dyrektor studiów w zakresie nauk o jakości
 • dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP – dyrektor studiów w zakresie ekonomii
 • dr hab. Magdalena Ankiel, prof. UEP – przedstawiciel Instytutu Marketingu
 • dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska – przedstawiciel Instytutu Nauk o Jakości
 • dr hab. Roman Kiedrowski – przedstawiciel Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej
 • dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP – przedstawiciel Instytutu Ekonomii
 • dr hab. Jarosław Kubiak, prof. UEP – przedstawiciel Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami
 • dr Krzysztof Szwarc – przedstawiciel Instytutu Ekonomiczno-Społecznego 
 • prof. dr hab. Maciej Szymczak – przedstawiciel Instytutu Gospodarki Międzynarodowej
 • dr Dorota Wiśniewska – przedstawiciel Instytutu Finansów
 • dr hab. Sławomir Zapłata, prof. UEP – przedstawiciel Instytutu Zarządzania
 • dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. UEP – nauczyciel akademicki wskazany przez prorektora właściwego ds. kształcenia studentów
 • Hubert Marczuk – przedstawiciel studentów
 • Tomasz Starzycki – przedstawiciel studentów
 • Martyna Michalska – przedstawiciel studentów
 • mgr Agnieszka Gampe-Matysiak – przedstawiciel pracowników administracji
 • mgr Joanna Juśkiewicz – przedstawiciel pracowników administracji
 • mgr Sylwia Maćkowiak – przedstawiciel pracowników administracji