Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 71/2020 Rektora UEP

PDFZarządzenie nr 71/2020 Rektora UEP w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (411,90KB)
PDFRegulamin świadczeń dla studentów oraz doktorantów UEP (587,41KB)
PDFZałącznik nr 1 – terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2020/2021 (647,67KB)
PDFZałącznik nr 2 – terminy wypłaty świadczeń w roku akademickim 2020/2021 (433,66KB)
PDFZałącznik nr 3 – stawki stypendialne obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 (620,46KB)
PDFZałącznik nr 4 – wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 (629,60KB)
PDFZałącznik nr 5 – zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta studiów doktoranckich (802,83KB)
DOCZałącznik nr 6 – wniosek o stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021 (60,50KB)
DOCZałącznik nr 7 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w 2019 roku (75,00KB)
DOCZałącznik nr 8 – oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (29,00KB)
DOCZałącznik nr 9 – oświadczenie o utrudnionym dojeździe do Uczelni (40,00KB)
DOCXZałącznik nr 10 – oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (22,06KB)
PDFZałącznik nr 11 – Przepisy porządkowe domów studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (726,75KB)
DOCZałącznik nr 1 do Przepisów porządkowych DS UEP – umowa określająca warunki zakwaterowania innych osób niż student/doktorant UEP (88,50KB)
DOCZałącznik nr 2 do Przepisów porządkowych DS UEP – umowa określająca warunki zakwaterowania studentów/doktorantów UEP (99,00KB)
DOCXZałącznik nr 3 do Przepisów porządkowych DS UEP – karta mieszkańca (12,27KB)
DOCXZałącznik nr 4 do Przepisów porządkowych DS UEP – wniosek o udostępnienie klubu (16,94KB)