Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 12/2022 Rektora UEP

PDFZarządzenie nr 12/2022 Rektora UEP w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2020 Rektora UEP w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów oraz doktorantów studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ze zm.) (436,85KB)

PDFRegulamin świadczeń dla studentów oraz doktorantów UEP (597,94KB)

PDFZałącznik nr 1 – terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2020/2021 (651,23KB)

PDFZałącznik nr 2 – terminy wypłaty świadczeń w roku akademickim 2020/2021 (431,39KB)

PDFZałącznik nr 3 – stawki stypendialne obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 (619,97KB)

PDFZałącznik nr 4 – wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 (630,18KB)

PDFZałącznik nr 5 – zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta/doktoranta studiów doktoranckich (899,97KB)

DOCZałącznik nr 6 – wniosek o stypendium rektora dla doktorantów studiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021 (61,00KB)

DOCZałącznik nr 7 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanym w 2019 roku (74,50KB)

DOCZałącznik nr 8 – oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami (29,00KB)

DOCZałącznik nr 9 – oświadczenie o utrudnionym dojeździe do Uczelni (40,00KB)

DOCXZałącznik nr 10 – oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (22,06KB)

PDFZałącznik nr 11 – Przepisy porządkowe domów studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (727,38KB)

DOCZałącznik nr 1 do Przepisów porządkowych DS UEP – umowa określająca warunki zakwaterowania innych osób niż student/doktorant UEP (88,50KB)

DOCZałącznik nr 2 do Przepisów porządkowych DS UEP – umowa określająca warunki zakwaterowania studentów/doktorantów UEP (99,00KB)

DOCXZałącznik nr 3 do Przepisów porządkowych DS UEP – karta mieszkańca (12,27KB)

DOCXZałącznik nr 4 do Przepisów porządkowych DS UEP – wniosek o udostępnienie klubu (16,94KB)