Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o udostępnienie Informacji Publicznej - informacje nieudostępnione

  1. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada stronę internetową pod adresem: www.ue.poznan.pl, na której zgromadzone są informacje dotyczące działalności uczelni.
  2. Wewnętrznie obowiązujące akty prawne gromadzone są przez administrację Uczelni. Publikowane są one również na stronach UEP.
  3. Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez UEP w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej następuje na pisemny wniosek.

DOCXWniosek o udostępnienie informacji publicznej (19,40KB)

Pouczenie: Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie przewidują szczególnej formy wniosku, nie wprowadzają formularzy lub ich wzorów. Zamieszczony tutaj wniosek ma charakter nieobowiązkowy dla wnioskodawcy, jego wypełnienie usprawni proces udzielania odpowiedzi. Wymogi wniosku spełnia również pismo wysłane pocztą elektroniczną nawet wówczas, gdy nie jest opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym.