Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termin zamknięcia przewodów doktorskich i habilitacyjnych

Zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z dnia 14 maja 2020 roku, poz. 875) zmianie ulega zapis art. 179 ust.4. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewody doktorskie. Tym samym przewody doktorskie i habilitacyjne wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 roku odpowiednio umarza się lub zamyka się.

 

Mając na uwadze powyższe, zatwierdzone przez poszczególne Rady Wydziałów terminy zakończenia przewodów doktorskich należy traktować jako terminy instrukcyjne i w odniesieniu do tychże przewodów należy przyjąć, iż nieodwołalną datą ich zamknięcia jest 31 grudnia 2022 roku.